Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tạo các quy tắc Health Monitor từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

vps1

[2] Chọn [Danh sách Health Monitor] từ Cân bằng tải và click vào biểu tượng [Cài đặt].

lb1

[3] Click vào [+].

lb4

[4] Sau khi chọn và nhập các giá trị phù hợp cho mỗi mục, click vào nút [Lưu].

lb5

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi