Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận [Thông tin Tenant] và [Endpoint] cần thiết cho thao tác của API từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác

 

[1] Click vào [API] từ trình đơn bên trái

api1

[2] Bạn có thể xác nhận các thông tin dưới đây bằng cách click vào [Thông tin Tenant] và [Endpoint].

api2

Thông tin tenant Tenant ID
Tên Tenant
Endpoint Account Service
Compute Service
Volume Service
Image Service
DNS Service
Object Storage Service
Identity Service
Network Service

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi