Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Click vào [+ Tên miền].

dns2

[3] Điền tên miền mà bạn muốn sử dụng dịch vụ DNS trong trường "Tên miền của bạn", chọn "Vô hiệu hóa/Kích hoạt" trong trường "GeoDNS" và click [Lưu].

dns3

GeoDNS là chức năng truy vấn địa chỉ IP máy chủ gần nhất trong danh sách nhiều máy chủ web của bạn. Chức năng này tính phí, Do đó nếu không có nhu cầu hoặc không hiểu cách sử dụng, bạn nên để [Vô hiệu hóa]

Đến đây, việc sử dụng dịch vụ DNS cho tên miền đã cơ bản hoàn thành. Khi bạn click vào tên miền sẽ xác định được thông tin máy chủ như bên dưới. Vui lòng thiết lập các bản ghi DNS mà bạn mong muốn và thay đổi tên máy chủ tại trang quản lý miền.
 
Sơ cấp ns-a1.cloudnetvn.com
Trung cấp ns-a3.cloudnetvn.com
Cao cấp ns-a5.cloudnetvn.com

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi