1. Hướng dẫn đăng ký tên miền

[1] Truy cập trang chủ Z.com https://z.com/vn/ click vào tab “Domain”

1

[2] Tìm kiếm tên miền theo nhu cầu bằng cách nhập tên miền cần tìm vào trường tìm kiếm và click “ Tìm kiếm”

2

[3] Click vào “ +” ở cạnh tên miền cần đăng ký sau đó “ Xem chi tiết giỏ hàng” để tiếp tục
      Lưu ý: Những tên miền hiển thị dấu “+” màu đỏ nổi là những tên miền có thể đăng ký được

     những tên miền màu xám ẩn không có dấu “+” là những tên miền đã có chủ thể đăng ký

3

[4] Chọn thời gian đăng ký tên miền sau đó click “ tiếp tục”

4

[5] Lựa chọn đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Z.com, hoặc tạo tài khoản mới đăng ký tài khoản mới nếu chưa có tài khoản tại Z.com và tiếp tục làm theo hướng dẫn.

5

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi