Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp thêm cân bằng tải từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

vps1

[2] Click vào [+ Cân bằng tải].

lb1

[3] Sau khi chọn [Khu vực] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới].

lb2

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

lb3

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi