SSH Key là một chức năng cho phép bạn có thể đăng ký khóa công khai (public key). Ngoài việc đăng ký khóa công khai mà bạn đã có sẵn, bạn cũng có thể tự tạo một cặp khóa SSH mới.

Thêm khóa công khai

 

[1] Sau khi đăng nhập My Z.com và chọn dịch vụ [Cloud VPS], từ trình đơn bên trái, tiếp tục chọn [Khóa SSH].

ssh1

[2] Click vào [+ Khóa SSH] ở phía bên phải để tiến hành thêm khóa SSH.

ssh2

Trường hợp tạo mới Khóa SSH

 

Sau khi chọn khu vực và phương thức đăng ký [Tạo tự động], nhập tên máy chủ và click vào [Lưu].

ssh3

Bạn có thể tải xuống khóa riêng. Vì chỉ có thể tải xuống 1 lần nên bạn hãy vui lòng lưu lại cẩn thận.

ssh4

Trường hợp nhập vào khóa công khai đã có sẵn

 

Sau khi chọn [Nhập vào], một khu vực để nhập khoá công khai sẽ được hiển thị. Hãy dán khóa công khai của bạn và click "Lưu".

ssh5

Đã thêm thành công khóa công khai

ssh6

Sử dụng khóa công khai đã đăng ký để thêm máy chủ

 

[1] Sau khi chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái, click [+ Máy chủ].

ssh7

[2] Tại mục [Khóa SSH] của trường [Tùy chọn], nếu bạn chọn [Khóa đã đăng ký], khóa công khai bạn đã đăng ký sẽ được hiển thị. Còn nếu bạn để nguyên không chọn gì và thêm máy chủ, máy chủ sẽ khởi động với trạng thái khóa công khai đã được thiết lập cho tài khoản root.

ssh8

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi