Hệ thống sẽ tự động lưu 14 bản backup của các ngày gần nhất.

1

Để lưu file backup, bạn chọn ngày cần lưu -> Create a ZIP file

2

3

Sau đó bạn dùng sftp kết nối, vào mục archive -> system -> Chọn file Zip và download về máy.

4

Để restore, bạn chọn ngày cần restore và click restore.

5

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi