Hướng dẫn thêm một hay nhiều IP trên Cloud Server và Cloud VPS tại Z.com

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ ip cho Cloud VPS  hay Cloud Server tại Z.com, sau khi ta đăng kí thêm số lượng IP cho một Cloud, ta tiến hành việc cấu hình gán các địa chỉ IP đó cho một VPS trong danh sách các VPS Trong trang quản trị của trang Cloud> Cloud VPS/Cloud Hositng> chọn Mạng ở menu phía bên trái.

Click vào mục danh sách IP bổ sung và tiến hành thao tác gán địa chỉ IP cho một VPS cố định. Lưu ý: cần tắt VPS để có thể thực hiện thao tác gán IP cho VPS.

Sau khi hoàn thành việc gán các ip cho VPS xong, ta tiến hành truy cập vào VPS qua kết nối SSH hoặc thông qua console trực tiếp trên trang quản trị.

Trước khi được gán IP mới, mặc định VPS sẽ chỉ có một public IP tương ứng một network interface ban đầu có tên là eth0

Sau khi gắn thêm các địa chỉ IP mới vào VPS, khi khởi động lại VPS sẽ có một network interface mới là eth1, số lượng IP ko ảnh hưởng tới số network interface, nếu không vượt quá số lượng IP 1 subnet cho một network interface cho một VPS thì số lượng interfaces cũng chỉ là 1:

Để sử dụng được các IP mới cho VPS, chúng ta cần phải tiến hành cấu hình thêm một số thông tin trên network interface eth1 như sau:

Chuyển đến thư mục: /etc/sysconfig/network-scripts/

Để kiểm tra xem network interface nào đã được thêm vào VPS, show ra các file cấu hình network card đã có: # ls

Nếu chưa thấy có network interface mới dc gắn vào ta dùng lệnh: # nmtui

Để kiểm tra các network interface của VPS thông qua giao diện có menu tùy chỉnh:

Thông thường chúng ta sẽ nhìn thấy 1 network interface có tên Wired Connection 1, để thuận tiện cho việc cấu hình và ghi nhớ sau này chúng ta tiến hành Edit Connection và thay đổi lại thông tin của  network interface đó thành eth1.

Sau đó tiến hành edit thông tin của network interface eth1 đó bằng terminal:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Xóa thông tin cấu hình hiện có và thêm vào các mẫu thông tin như sau:

DEVICE=eth1

TYPE=Ethernet

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

BOOTPROTO=static

IPADDR0=150.95.20.x

NETMASK0=255.255.254.0

IPADDR1=150.95.20.x

NETMASK1=255.255.254.0

==

Tùy theo số lượng IP thêm vào VPS thì số ta sẽ bổ sung tương ứng trong file cấu hình trên với 2 thông số

IPADDRn=x.x.x.x

NETMASKn=255.255.254.0

Sau đó ta tiến hành cấu hình routing table

# vi /etc/iproute2/rt_tables

Thêm vào file cấu hình thông số sau:

201     gw1

Cấu hình nic mới nhận bảng định tuyến

# cd/etc/sysconfig/network-scripts/

# vi rule-eth1   

Thêm vào nội dung bên dưới:

from 150.95.20.29 table gw1

Cấu hình gateway cho nic mới.

# vi route-eth1

default via 150.95.20.1 table gw1

Khởi động lại network interface để nhận cấu hình mới

# systemctl restart network

Tiến hành ping 1 địa chỉ mạng ở bên ngoài bằng nic mới vừa được thêm vào:

Tiến hành ping tới địa chỉ được thêm vào VPS từ bên ngoài:

Như vậy qúy khách đã hoàn thành các thao tác cần thiết để sử dụng IP mới cho Cloud VPS và Cloud Server

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi