Hướng dẫn cài đặt SSL cho tên miền nhiều hơn 24 ký tự

Xin chào các bạn,

Do việc dùng chức năng cài đặt SSL tự động trong quản trị Cpanel của Kusanagi chưa hỗ trợ cho tên miền dài hơn 24 ký tự

Vì vậy, các bạn sẽ cần thực hiện cài đặt SSL cho tên miền trên 24 ký tự bằng giao diện câu lệnh qua truy cập SSH
Để truy cập SSH tới VPS, các bạn có thể sử dụng Putty (https://www.putty.org/)
Tiếp đó, các bạn tiến hành nhập các thông số sau để truy cập SSH bằng putty
Hostname : là IP VPS của các bạn (ở đây tenten lấy ví dụ IP 150.95.105.234)
Port :9090
Connection type :SSH

Sau khi nhập thông tin đầy đủ, các bạn click chọn Open

Chọn YES

Login as : root  
Phần password các bạn gõ password chính xác của tài khoản root (lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự), các bạn gõ password như bình thường sau đó ấn enter để truy cập

Tại màn hình putty các bạn thực hiện câu lệnh :
kusanagi  ssl --email  folder

Email : là email của các bạn ( ví dụ tenten@gmail.com)
Folder : là thư mục chưa code của tên miền trên 24 ký tự)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, các bạn ấn enter, sẽ mất khoảng 1 phút việc cài đặt SSL hoàn tất

Lưu ý: các bạn cần trỏ tên miền về VPS thì việc cài đặt SSL thành công.

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi