Tại Z.com, bạn có thể thêm địa chỉ IPv4 để sử dụng cho VPS.

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái

vps1

[2] Click vào [+ địa chỉ IP] từ [Danh sách địa chỉ IP bổ sung]

vps2

[3] Sau khi chọn [Khu vực] và [Số lượng địa chỉ IP] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới]

vps3

[4] Địa chỉ IP đã được thêm sẽ được hiển thị. Tiếp theo, click vào IP mà bạn muốn gán cho VPS đích trong [Danh sách địa chỉ IP bổ sung] sau đó click vào biểu tượng cài đặt.

m7

[5] Sau khi chọn VPS đích, click [Lưu]

m8

Đến đây, thao tác thêm giao diện mạng vào máy chủ đã được hoàn thành. Tiếp theo, cần phải thiết lập gán địa chỉ IP,... cho giao diện mạng và cài đặt này khác nhau đối với từng hệ điều hành. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng hệ điều hành.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi