Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi A trong dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Chọn tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi A và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

dns4

[3] Click vào biểu tượng [+].

dns5

[4] Nhập từng mục, sau đó click [Lưu].

Tên mục Ví dụ thiết lập Chi tiết
Loại A (thông thường) Chọn loại bản ghi
Tên www Nhập tên máy chủ lưu trữ (Trường hợp xxx.z.com thì chỉ nhập xxx)
TTL 3600 Nhập thời gian có hiệu lực của thông tin bản ghi trong khoảng từ 60 giây đến 214,748,3647 giây
Giá trị Địa chỉ IP Nhập địa chỉ IP toàn cầu

dns6

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi