Failover Hosting cung cấp cho người dùng thêm một giao thức mạng SFTP (viết tắt của từ Secure File Transfer Protocol, hoặc SSH File Transfer Protocol) để upload hoặc download dữ liệu hoặc sửa, tạo, xóa các tập tin và thư mục trên máy chủ.

Để sử dụng tính năng này, bạn có thể thao tác như sau:

B1: Trên Menu, chọn “SSH – SFTP Connector”

fo7

B2: Chọn “Start SSH Connector” => Chọn Yes

Lưu ý:

+ Sau khi kích hoạt SSH Connector, Cpanel sẽ không còn hoạt động

+ Lưu lại thông tin kết nối để sử dụng khi đăng nhập vào SFTP bao gồm: Host name, Port, username, Password…

B3: Để đăng nhập vào SFTP, các bạn có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ như:

+  Nếu bạn dùng Windows thì có thể sử dụng phần mềm WinSCP để đăng nhập vào máy chủ:

fo8

+ Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Linux trên máy như Ubuntu, Linux Mint, CentOS,…thì có thể dùng phần mềm FileZilla để đăng nhập vào máy chủ

fo9

Đối với hệ điều hành MacOS, bạn có thể sử dụng FileZilla hoặc CyberDuck.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi