Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bạn cách thay đổi hiển thị ngôn ngữ trong bảng điều khiển.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn biểu tượng [Hình người] ở trên cùng bên phải của màn hình, sau đó click vào [Cài đặt Tài khoản].

xt1

[2] Click vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng trong trường [Cài đặt ngôn ngữ] của [Cài đặt hiển thị].

tk6

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi